· 

Een derde van het langdurige ziekteverzuim heeft een psychische oorzaak

Een derde van het langdurige verzuim heeft een psychische oorzaak. Ook stressgerelateerde klachten komen steeds vaker voor. Ze zijn nu goed voor een derde van alle ziekmeldingen. En ze kosten bedrijven 2,8 miljard per jaar, alleen al aan doorbetalen van zieken.
Volgens ArboNed zouden bedrijven het verzuim omlaag kunnen krijgen als ze meer doen aan preventie.

Volg deze 4 stappen;

  1. Let op bepaalde signalen. Mensen die zich niet (erg) senang voelen op hun werk, laten dat vaak al weten voordat ze verzuimen.
  2. Ga het gesprek aan. Als een werknemer zich regelmatig en voor een korte duur ziek meldt, is het verstandig om een gesprek met hem aan te gaan en te achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn. Soms kan een kleine aanpassing in het werk veel oplossen. Door goede afspraken te maken, kunt u verzuim voorkomen.
  3. Neem elke ziekmelding serieus. Het gesprek gaat dan niet over de medische oorzaken van het verzuim. Achter verzuim gaat vaak een verhaal schuil. Een vertrouwensband met de medewerker geeft verbinding en meer betrokken medewerkers.
  4. Geef wat vaker complimenten. Iedereen heeft behoefte aan waardering. Geef niet alleen kritiek maar spreek ook waardering uit voor goede prestaties.

Als coach kan ik de werkgever helpen.

https://overduurzameinzetbaarheid.nl/stappenplan-tegen-ziekteverzuim/

 

#oriëntatie #energiegevers #loopbaan #werkgeluk