Diensten van de loopbaancoach voor werkgevers

Een loopbaancoach kan jou helpen om ervoor te zorgen dat elke werknemer op de juiste plek binnen een team zit en neemt een stuk onzekerheid weg bij reorganisaties.

 

Ik bied de volgende diensten aan:

 • Loopbaanadvies: om het loopbaanperspectief en de talenten van jouw medewerkers goed inzichtelijk te krijgen gaan we samen de toekomstmogelijkheden verkennen en kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt. Jouw medewerker wordt ongeacht de situatie waarin hij zit verder geholpen. In de meeste gevallen is het een kwestie van zoeken naar evenwicht tussen de medewerker als persoon en werknemer. Aan beide aspecten geef ik aandacht.

  Als loopbaanprofessional weet ik waar je tegenaan kunt lopen maar ook waar kansen liggen. Aan het eind van het loopbaanadvies is helder wat de sterke punten van de medewerker zijn, welke stappen wel en niet genomen moeten worden als voorbereiding op de toekomst en of de medewerker op zijn plek zit. Dit maak ik met talentmanagement (Talenten en Motivatie Analyse) inzichtelijk.
 • Duurzame inzetbaarheid: dit gaat over boeien en binden van jouw medewerkers. De combinatie van jouw steun en de intrinsieke motivatie van de medewerker zelf, zorgt voor een optimale inzet van het personeelsbestand in de toekomst
 • Personal coaching: begeleiding van leidinggevenden en medewerkers die zich verder willen ontwikkelen in hun werk en/of in de dagelijkse praktijk tegen patronen aanlopen die zij willen veranderen
 • Preventieve verzuimbegeleiding: het voorkomen van een burn-out of andere langdurige uitval bij werknemers staat hoog op het lijstje van elke werkgever. Als de preventie van ziekteverzuim goed is geregeld is de kans op langdurige uitval een stuk kleiner. Dreigt een medewerker overbelast te raken of is hij toch met een burn-out thuis komen te zitten, dan is het zaak om dit zo goed mogelijk te begeleiden en de arbeidsre-integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook de begeleiding van medewerkers die herstellende zijn is een belangrijke taak; daar plukken beide partijen hun vruchten van. De begeleiding heeft als einddoel een betere productiviteit en inzetbaarheid van de werknemer.

  Deze situaties kosten niet alleen tijd en geld; ze leveren ook waardevolle informatie. Je kunt leren van deze ervaringen en die inzetten bij het voorkomen van meer uitval aan burn-out.

  Voor meer informatie verwijs ik naar mijn blog
 • 2e spoor: Wanneer er sprake is van een ziekteperiode van meer dan een jaar, dan komt naast de interne re-integratie ook re-integratie 2e spoor aan de orde. Dit om te voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter.
  Ik help jou als werkgever graag bij deze procedure.  
 • Outplacement:  een outplacement traject kan gestart worden wanneer een medewerker in de organisatie niet op de juiste plek zit of wanneer een reorganisatie plaatsvindt en je wilt stimuleren dat die persoon in een andere organisatie een baan vindt. Doel is om door middel van professionele begeleiding de werknemer te leren omgaan met het verlies van de baan en hem te helpen de blik op de toekomst te richten. Ik bied een luisterend oor als ervaren sparringpartner. Outplacement verloopt via een maatwerk loopbaan adviestraject
 • Trainingen: voor bedrijven ontwikkel ik trainingen op maat. Dit kan gaan om de facetten ten behoeve van mobiliteit van jouw medewerkers, het voorkomen van ziekteverzuim en alle facetten rondom duurzame inzetbaarheid. Natuurlijk kan ook het gebruik van LinkedIn met de medewerkers getraind worden.