Inspiratie ontstaat daar waar energie vloeit

Duurzame inzetbaarheid van je werknemers

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor je werknemers. Je creëert de beste werkomstandigheden en doet er alles aan je personeel tevreden te houden zodat zij met plezier naar hun werk komen en productief kunnen zijn. Dit is onderdeel van jouw duurzame inzetbaarheidsbeleid. Helaas zijn er situaties waarin het niet altijd lukt hieraan te voldoen. In geval van een reorganisatie ontstaat onzekerheid en onrust. Werknemers zijn bang hun baan te verliezen. Hoe ga je hiermee om en wat heeft jouw werknemer nodig in deze onzekerheid?

 

In het geval van een zieke werknemer wil je zo goed mogelijk ondersteuning bieden zodat hij weer fit terug kan keren op zijn werkplek. Dat is niet altijd mogelijk en dan ben je als werkgever verplicht een re-integratietraject te starten. Je start met het eerste spoor, soms is ook een tweede spoor nodig. Voor zowel de preventie van uitval van zieke medewerkers als voor ondersteuning bij reorganisaties biedt een coach jouw de helpende hand.

Mentaal en fysiek gezonde werknemers

Als werkgever wil je zo goed mogelijk voor je werknemers zorgen. Dat levert niet alleen een prettige sfeer op de werkvloer maar het verkleint ook de kans op ziekteverzuim. Werknemers die met plezier naar hun werk gaan en voor wie alles goed geregeld is, zullen zich minder snel ziek melden. Je verkleint hiermee de kans op langdurig ziekteverzuim (zowel mentaal als fysiek) zoals bijvoorbeeld een burn-out. Hoe beter jij de preventiemaatregelen van ziekteverzuim inzet, hoe kleiner de kans op uitval en hoe groter de mate van duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Dat scheelt onder de streep veel geld.

  • Functioneert de werknemer goed of zijn er punten van verbetering?
  • Hebben jouw medewerkers het nog naar hun zin?

Punten van aandacht die essentieel zijn voor een positieve fibe op de werkvloer, een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Langdurig ziek; eerste en tweede spoortraject

Als een werknemer (langdurig) ziek is geweest volgt daarna in de meeste gevallen een re-integratietraject bij de eigen werkgever (eerste spoor). Maar soms kan dat niet. De werknemer is niet meer in staat de eigen werkzaamheden uit te voeren; samen ga je dan op zoek naar een functie met aangepaste werkzaamheden. Als binnen de eigen organisatie geen passend werk is dan komt een andere werkgever in beeld. Dit noemen we het zogenaamde tweede spoor.

Re-integratiebureau

De werkgever is wettelijk verplicht het tweede spoortraject te starten. Dit traject wordt na de achtste week en uiterlijk voor de 52stee week van de arbeidsongeschiktheid gestart. Voor veel werkgevers is het zoeken van een passende baan een lastige opdracht, daarom wordt vaak een re-integratiebureau ingeschakeld. Dit tweede spoortraject duurt tussen de negen en twaalf maanden en hierin zit een groot deel sollicitatiebegeleiding en het zoeken van een passende baan. In dit traject kan ik de medewerker begeleiden en coachen. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor werk, niet naar de onmogelijkheden.

Ziek uit dienst? Ook tweede spoor

Een werknemer die ziek uit dienst gaat (bijvoorbeeld vanwege het eindigen van het tijdelijke arbeidscontract) valt ook onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Samen starten jullie het zogenaamde re-integratietraject tweede spoor omdat bij de eigen werkgever geen passende arbeidsplaats beschikbaar is en omdat het contract niet wordt verlengd.

Reorganisatie van jouw onderneming

Ook in een periode van verandering binnen een organisatie is het van belang dat de werknemers goed op de hoogte zijn wat er gaat gebeuren en welke veranderingen plaats gaan vinden. Verandering zorgt voor onzekerheid en vragen. In het geval van een reorganisatie vreest een werknemer voor het voortbestaan van zijn baan. Als werkgever is het je taak om voor duidelijkheid te zorgen en een goed plan. Op de volgende vragen wil jouw personeel zo snel en concreet mogelijk antwoord:

  • Hoe ziet de nieuwe organisatie eruit?
  • Verliezen mensen hun baan? Zo ja, hoeveel en wie?
  • Zit ik na de reorganisatie nog steeds op dezelfde plek of moet ik wisselen?

Diensten van de loopbaancoach voor werkgevers

Lees meer over mijn diensten op Loopbaan advisering