· 

Bent u een werkgever die zo optimaal mogelijk zorgt voor zijn medewerkers?

Bent u een werkgever die zo optimaal mogelijk zorgt voor zijn medewerkers?

Die zorgt dat zijn medewerkers op hun plek zitten, bevlogen en vitaal zijn en betrokken zijn bij uw organisatie. U bent immers ook betrokken bij uw medewerkers ook als het even niet zo goed gaat en ze bijvoorbeeld uitvallen door ziekte. Maar bent u zich ook bewust van wat dit allemaal kost? 

 

Bevlogen mensen halen voldoening uit hun werk, zijn zeer betrokken en voelen zich energiek, vitaal en trots. Daarmee draagt bevlogenheid bij aan onze psychische en lichamelijke gezondheid. Net zo belangrijk is dat bevlogenheid mensen productiever en innovatiever maakt.
Bedrijven met een groot aantal bevlogen medewerkers doen het beter op onder andere de volgende gebieden: 10% hogere klantloyaliteit, 20% meer verkoop, 17% meer productie, 21% winstgevender, 41% minder verzuim, 40% minder fouten. (bron: Gallup Q12 2016)

 

Ontevredenheid van uw werknemers kost uw onderneming veel tijd en geld en het kost uw medewerker zijn gezondheid en vitaliteit. Bij medewerkers die niet betrokken zijn gaat maar liefst 5 uur per week (!) verloren aan verspilling, door surfen op internet en op social media. Stel je voor dat een werknemer die niet betrokken is, dus 12,5% van zijn tijd niet productief is voor uw onderneming! Dit kost al snel € 5.600,- per jaar.

 

Tel daar nog eens bij op de medewerkers die langdurig uitvallen door ziekte. Een langdurig zieke werknemer kost ruim anderhalf keer meer dan de meeste werkgevers verwachten, namelijk gemiddeld € 230, - per dag (volgens berekeningen van TNO). En dat terwijl werkgevers wettelijk verplicht zijn om minimaal 70% van het loon gedurende 104 weken door te betalen…. De werkgever krijgt daarnaast ook te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van de zieke medewerker. Als deze kosten worden meegenomen, dan kunnen de ziekteverzuim-kosten verder oplopen naar ruim € 400,- per dag.

 

Kunt u dat opbrengen of brengt dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar?

 

Het kan anders, door de volgende trends in loopbaanwensen te onderkennen:

  • Het belang van en goede balans tussen werk en privé neemt nog steeds toe.
  • Mensen hechten steeds meer belang aan ontplooiing, zingeving, gelijkwaardigheid en plezier in hun werk.
  • ‘Het nieuwe werken’, een slimme combinatie van werk, zorg, huishouden en leren, vraagt om een andere manier van kijken naar de verhouding werkgever-werknemer
  • Vrijheid en autonomie zijn niet alleen belangrijke waarden voor ZZP’ers en flexwerkers, maar ook voor medewerkers in loondienst.

Door vroegtijdig te vragen naar de drijfveren, ambities en behoeften van uw medewerker. Door aandacht geven aan de loopbaanwensen van uw medewerkers. Of door te praten over wat speelt, door oprechte aandacht te geven aan de kleine oneffenheden en te leren om te gaan met de rimpels in het leven en te gaan voor de eigen droom of passie.

 

Want weet u dat medewerkers die werk doen vanuit hun missie of passie meer betrokken zijn, gemotiveerder zijn en minder stress en meer vrijheid ervaren. Hierdoor stijgt de medewerkers­tevredenheid én de productiviteit. Teams die zich daarop focussen blijken zelfs 12,5% productiever te zijn (!).

 

Weet u dat coach gesprekken ook nog effectiever zijn als de persoon nog niet is uitgevallen? Door coach gesprekken met uw medewerkers in een vroeg stadium te voeren, zijn minder gesprekken nodig en kan ziekte verzuim voorkomen worden. Dat bespaart een heleboel geld en getuigt ook nog eens van goed werkgeverschap.

 

Wat kunnen de coachgesprekken uw onderneming en uw medewerkers opleveren?

 

Door de gesprekken kan de medewerker leren om te leven met alle oneffenheden in zijn/haar leven. Bewust genieten van wat is, de kleine dingen waaraan je anders voorbij loopt. Misschien zelfs vaker nee zeggen. We kijken naar elkaar om en helpen elkaar, we gaan buiten wandelen, ook als het regent.

 

Maar natuurlijk kan er uit de gesprekken ook komen dat het beter is als de medewerker gaat voor zijn passie. Ook als dat elders is. De gesprekken kunnen ook inzicht geven in een gewenste job-rotatie of kleine aanpassingen waardoor het werk weer leuker wordt of de sfeer verbetert. Het leven is zoeken naar mogelijk­heden, samen kunnen we de wereld aan.

 

Je kunt niet altijd voorkomen dat de beste medewerkers vertrekken, maar echte aandacht voor loopbaanwensen en ontplooiingswensen kan veel doen!

 

Heeft uw onderneming een plan om je medewerkers in hun kracht te laten werken en ze betrokken te houden? Ik kan u hierbij helpen, bel me.