· 

De kracht van diversiteit: Het voordeel van mensen met ADHD in de werkomgeving

Neurodiversiteit, de kracht van ADHD
Neurodiversiteit, de kracht van ADHD

In een wereld die voortdurend verandert en innoveert, is het essentieel om de waarde van diversiteit in de werkomgeving te erkennen. Mensen met ADHD/ADD brengen unieke vaardigheden en perspectieven die, als ze goed ingezet worden, een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan elk team.

ADHD en ADD worden tegenwoordig onder een noemer geschaard.

Dit blog belicht de kracht van diversiteit door de lens van ADHD'ers, biedt inzichten en handvatten voor persoonlijke ontwikkeling en bespreekt specifiek de uitdagingen waar mensen met ADHD mee kampen.

Kenmerken ADHD/ADD

ADHD’ers vallen vaak op door hun energie en enthousiasme. Soms is er ook sprake van impulsiviteit. Als je ADHD hebt, worden de prikkels die binnenkomen minder goed verwerkt. Geluiden, kleuren, beelden, alles komt binnen en je reageert overal op. De hersenen krijgen veel te veel informatie binnen. Er ontstaat een chaos aan informatie. Verschil maken tussen belangrijke en minder belangrijke prikkels lukt niet meer. Dit geheel maakt het moeilijk om je te concentreren en zij kunnen ook snel afgeleid zijn. Bij ADD (zonder de H van hyperactief), zal je met name dat laatste zien. Bij beide is er sprake van een druk hoofd, hyperactief brein. 

Wat zie je bij een ADHD brein?

De chemische stoffen die nodig zijn voor de verwerking (neurotransmitters) geven boodschappen door.
Dopamine, die wordt vrijgegeven als beloning, helpt bij plannen, aandacht en concentratie, motivatie en impulscontrole. Niet gek dus om te constateren dat die vaak minder aanwezig is bij mensen met ADHD.

Noradrenaline helpt je om in actie te komen.

Realiseer je daarnaast dat bij mensen met ADHD alle zintuigen maximaal openstaan. Daardoor zijn ze snel afgeleid. 

Naast de kernsymptomen van ADHD hebben velen van hen ook problemen met hun stemming. Ze piekeren over gebeurtenissen en voelen zich vaak verdrietig omdat ze onder niveau (denken te) presteren. Vaak melden zij een gevoel van frustratie bij taken die zij niet afmaken of niet zo goed doen als ze denken te kunnen. Het resultaat wordt bijna nooit zo als zij zich voorgesteld hadden (als het plaatje dat ze in hun hoofd hadden).

Het begrijpen van deze verschillen helpt bij het ontwikkelen van effectievere behandelingsstrategieën en het ondersteunen van mensen met ADHD in hun dagelijks leven en werk.

Innovatie door hyperfocus en verbindend brein

Een van de meest kenmerkende eigenschappen van veel mensen met ADHD is het vermogen tot hyperfocus. In situaties waar diepe concentratie vereist is, en zij dat zelf interessant vinden, kunnen zij zich intensief op één taak richten. Vaak resulteert dit in hoge productiviteit en creativiteit.

Er is meestal sprake van een verbindend brein. Mensen met ADHD zijn een kei in het leggen van verbanden. Uit een berg data halen ze gemakkelijk verbanden en leveren innovatieve en vernieuwende ideeën op. Ze zien vaak verbanden die anderen niet snel leggen.

Deze eigenschap maakt hen uitstekende kandidaten voor rollen die creatief denken en probleemoplossing vereisen. Hun vermogen om buiten de gebaande paden te denken, kan leiden tot innovatieve oplossingen die anderen misschien over het hoofd zien.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Flexibiliteit is een andere sterke kant van mensen met ADHD. Ze hebben vaak een levendige verbeelding en kunnen buiten de gebaande paden denken. Ze zijn veerkrachtig en kunnen zich goed aanpassen in veranderende omstandigheden. Een onmisbare kwaliteit in de snel veranderende wereld van vandaag.
Deze aanpasbaarheid kan ook bijzonder waardevol zijn in situaties die snelle besluitvorming vereisen.

Energie en enthousiasme

Mensen met ADHD zijn vaak uiterst energiek en enthousiast, eigenschappen die aanstekelijk kunnen werken in elke groepsdynamiek. Deze levendigheid bevordert een dynamische werkomgeving en kan de teamgeest versterken. Hun energie, als deze goed wordt gekanaliseerd, drijft projecten vooruit en houdt het team gemotiveerd, zelfs tijdens complexe of langdurige projecten.

Zij hebben vaak ook een goed ontwikkeld empathisch vermogen waardoor ze lief en betrokken zijn.

Specifieke uitdagingen voor vrouwen met ADHD

Hoewel ADHD vele voordelen kan hebben, is het belangrijk om ook de specifieke uitdagingen die vrouwen met deze aandoening ervaren te erkennen. Vrouwen met ADHD worden vaak later gediagnosticeerd dan mannen, wat kan leiden tot een lange periode van onbegrip en zelftwijfel. Bovendien ervaren zij vaker emotionele problemen zoals stemmingsproblemen, angst, eenzaamheid en depressie, die hun zelfbeeld en professionele leven kunnen beïnvloeden.

Vrouwen met ADHD kunnen ook te maken hebben met de hoge verwachtingen van de maatschappij rondom multitasking en organisatorische vaardigheden - gebieden waar zij mogelijk moeite mee hebben. Het is belangrijk voor werkgevers om deze uitdagingen te herkennen en ondersteuning te bieden door middel van coaching of aanpassingen in de werkomgeving.

Tips voor integratie en ondersteuning

  1. Bied Structuur: Creëer een duidelijke structuur en routine die helpen de dagelijkse verantwoordelijkheden overzichtelijk te maken. Een realistische (dag)planning helpt hierbij.
  2. Focus op sterke punten: Geef positieve aandacht. Leg de nadruk op de sterke punten van individuen met ADHD, niet alleen op de gebieden waar zij uitdagingen ervaren.
  3. Zorg geregeld voor uitdagingen: Uitdagingen laten de dopamine stromen. Saai werk doen is voor hen echt verschrikkelijk. De dopamine stroomt dan een stuk minder. 
  4. Communiceer duidelijk: Zorg voor heldere, directe communicatie en vermijd te veel informatie tegelijk. Zorg daarbij voor korte opdrachten of hak opdrachten en acties op in stukjes die overzichtelijk zijn. Als een grote opdracht over 5 weken af moet zijn, zullen ze vaak voorlopig niet starten. Ze voelen dan nog geen druk.
  5. Flexibele werktijden: Overweeg flexibele werkschema's om hen te helpen hun werk en privéleven beter te beheren.
  6. Leef je in: Vraag wat iemand nodig heeft. Begrip en flexibiliteit vergroten de productiviteit en medewerkerstevredenheid en verkleinen de kans op stress en burn-out.
  7. Bied professionele ontwikkelingsmogelijkheden: Moedig hen aan om trainingen te volgen die gericht zijn op het verbeteren van organisatorische vaardigheden, ten aanzien van het inschatten van hun concentratiespanne en timemanagement.

Het erkennen van de unieke bijdragen van mensen met ADHD binnen uw organisatie is niet alleen een kwestie van inclusiviteit; het is een strategische zet die de breedte en diepte van uw team verrijkt. Door een omgeving te scheppen die diversiteit waardeert en ondersteunt, bouwt u niet alleen aan

Conny