· 

De kracht van diversiteit: Het voordeel van mensen met dyslexie in de werkomgeving

Dyslexie, het verbeeldende brein
Dyslexie, het verbeeldende brein

In een wereld die steeds meer waarde hecht aan diversiteit en inclusiviteit, is het belangrijk om ook de unieke bijdragen van mensen met dyslexie in de werkomgeving te erkennen. Dyslexie, vaak misverstaan als enkel een leesuitdaging of zelfs leerstoornis, brengt een scala aan talenten met zich mee die van onschatbare waarde kunnen zijn voor elke organisatie.
Deze blog is bedoeld als een bron van steun en inzicht, en biedt handvatten voor zowel mensen met dyslexie als hun collega's en leidinggevenden, met het doel een positieve verandering in het leven van iedereen te bevorderen.

Wat zie je bij een Dyslectisch brein?

Iemand met een dyslectisch brein heeft moeite met lezen en spellen. In de hersenen worden  twee specifieke gebieden in de linkerhersenhelft tijdens het lezen onvoldoende gestimuleerd. Dit zijn de gebieden die woorden formeren en analyseren en het gebied dat de uitspraak, het uitspraakgeluid, koppelt aan letters.
Dit is zichtbaar op een MRI scan en daarmee aan te tonen. 

Dyslectici gebruiken de hersengebieden voor gesproken taal om te kunnen lezen, waardoor het brein dus ook een andere route inzet.  
De beide breinhelften zijn bij hen ook anders, bij dyslectici zijn de beide hersenhelften even groot. Zij worden dan ook conceptuele denkers genoemd.

Unieke talenten

Mensen met dyslexie bezitten vaak unieke talenten die zeer gewaardeerd worden in de moderne werkomgeving. Hun vermogen om buiten de gebaande paden te denken en complexe problemen op innovatieve manieren op te lossen, is een direct gevolg van de manier waarop hun hersenen informatie verwerken. Van jongs af aan hebben zij geleerd in oplossingen te denken, bijvoorbeeld wanneer ze weer eens vastliepen in het schoolwerk.  Dit creatieve, vindingrijke en probleemoplossend vermogen is een grote aanwinst voor teams die op zoek zijn naar frisse ideeën en nieuwe perspectieven.

Visueel ruimtelijk inzicht

Een ander voordeel is het vaak uitzonderlijke visueel ruimtelijk inzicht van mensen met dyslexie.  Ze zien dingen letterlijk voor zich en zijn daarmee vaak mensen met een visie. Ze begrijpen het bredere plaatje en tegelijkertijd de essentie van dingen. Ze zien afbeeldingen als geheel, als patroon. Dit stelt hen in staat om complexe informatie en systemen op een unieke manier te visualiseren en te interpreteren, wat bijdraagt aan effectievere besluitvorming en innovatie binnen een organisatie.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie, het vermogen om eigen emoties en die van anderen te herkennen en hierop adequaat te reageren, is een vaardigheid waarin mensen met dyslexie vaak uitblinken. Deze empathische benadering kan leiden tot een betere samenwerking binnen teams en een sterkere, meer inclusieve bedrijfscultuur.

Hoe kunnen werkgevers ondersteunen?

Werkgevers spelen een cruciale rol in het ondersteunen van werknemers met dyslexie. Dit begint met het creëren van een open en inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt. Enkele praktische tips:

  • Bied trainingen aan over neurodiversiteit om bewustzijn en begrip te vergroten.
  • Pas werkprocessen aan waar nodig, bijvoorbeeld door het gebruik van spraak-naar-tekst software, voer een extra taal- of spellingscontrole uit of bied visuele ondersteuning.
  • Focus op sterke punten in plaats van zwaktes, en benut de unieke talenten van elk individu.

Zelfreflectie en ontwikkeling

Voor mensen met dyslexie is het belangrijk om zelfbewustzijn te ontwikkelen rondom hun unieke talenten en uitdagingen. Dit zelfbewustzijn kan een krachtige motor zijn voor persoonlijke ontwikkeling en succes. Denk na over hoe jouw unieke manier van denken een bijdrage kan leveren aan je team of organisatie, en zoek naar rollen en taken die hierbij aansluiten.

Tot slot

Het erkennen en waarderen van de unieke bijdragen van mensen met dyslexie in de werkomgeving is niet alleen een kwestie van inclusiviteit; het is een strategische keuze die organisaties sterker en innovatiever kan maken. Door een omgeving te creëren waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten volledig te benutten, kunnen we samen bouwen aan een toekomst die rijker is aan diversiteit, innovatie en menselijk potentieel.

Laten we ons dus inzetten voor het omarmen van de unieke krachten van iedereen in onze werkomgeving, inclusief de waardevolle bijdragen van mensen met dyslexie. Want in diversiteit vinden we onze ware kracht.

 

Conny