· 

Hoe voorkom je dat jouw medewerkers al jong mentaal met pensioen gaan?

Hard werken en dan, als je met pensioen gaat, genieten en rentenieren. Dat credo is bij de huidige generaties werkenden allang niet meer van toepassing. Net als de tijd van jaren voor één en dezelfde baas werken. Mensen willen niet alleen hard werken, maar ook, of juist, hard genieten. En voelt de baan niet meer passend, dan zoeken we een andere. Daarom is een CV in vergelijking met vroeger vaak een stuk langer vanwege de (vaak vele) baanwisselingen. Maar hoe zit dat dan met het pensioen? Zijn mensen daarmee bezig of juist niet? En zijn dat dan mensen die binnenkort met pensioen gaan of juist mensen die in feite nog jaren voor de boeg hebben? Zelfs tot een eventueel vervroegd pensioen.

Loopbaan

Vroeger leek je werk en het aftellen tot je laatste werkdag, je pensioen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is dat tegenwoordig anders nu we vaker van baan wisselen, zodat we in een functie zitten die past bij wie je bent. En omdat we onszelf graag willen blijven ontwikkelen. Dat kan niet altijd bij één en dezelfde baas. Toch blijkt dat we niet alleen bezig zijn met onze loopbaan. Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers toch in hun hoofd al een beetje afhaken van de huidige baan en als het ware mentaal met pensioen gaan. Al is dit uiteraard alleen in hun hoofd. Wat in de praktijk wel betekent dat ze minder gemotiveerd kunnen zijn, een stapje minder hard werken en hierdoor ook gevoeliger zijn voor ziekteverzuim.

Werkgeluk en werkplezier

Werknemers die in hun hoofd al bij hun pensioen zijn, ervaren minder werkgeluk en -plezier. Dat komt omdat ze niet meer volledig in de dag leven en mentaal al voor een deel zijn afgehaakt. Ze leven in het ‘later’. Door de afname van geluk en plezier, die juist een belangrijke bijdrage leveren aan de productiviteit van een werknemer, betekent dat voor de werkgever extra kosten. Deze mensen zijn minder productief dan voorheen en de kans op uitval door ziekte of stress neemt ook toe. Want het is inmiddels een bewezen feit dat hoe hoger het werkgeluk en werkplezier, hoe lager het ziekteverzuim. En vice versa.

Volle kracht tot je pensioen

Hoe kun je als werkgever voorkomen dat je mensen al ver voor hun pensioenleeftijd bezig zijn met hun pensioen en kunnen stoppen met werken?

·        Besteed voldoende aandacht aan het welzijn van je team

·        Merk je dat mensen minder productief zijn, ga het gesprek aan

·        Kijk wat de mogelijkheden zijn om de werknemer weer enthousiast te krijgen

·        Zorg voor een persoonlijk ontwikkelplan

Hierdoor ervaart hij een hogere mate van werkgeluk en werkplezier en zal de wens om met pensioen te willen gaan naar de achtergrond verdwijnen. Tot het moment dat het daadwerkelijk, gezien de leeftijd, wel aan de orde is. Maar tot die tijd: volle kracht tot je pensioen!

 

Loop jij hier tegenaan als werknemer en wil je sparren over hoe je meer werkgeluk ervaart? Ik denk graag met je mee. Zodat ook jij tot aan je pensioen met volle kracht kunt gaan.