· 

Hoe zorg je goed voor je personeel? Wat is jouw zorgplicht?

Hoe hoger het werkgeluk van je werknemers, hoe lager het ziekteverzuim. Waar of niet waar? Uiteraard zijn fysieke aandoeningen en ziektes niet te voorkomen. Hoe hoog het werkgeluk van je werknemer ook is. Maar voor het mentale deel gaat deze stelling zeker op. Want met hoe meer plezier jouw werknemer naar zijn werk gaat en voldoening krijgt van zijn werk, hoe minder last van de eventueel (hoge) werkdruk en stress. In een omgeving waar je je blij en gewaardeerd voelt, ervaar je minder stress dan in een omgeving waar negativiteit en onderwaardering de sfeer bepaalt. Ook jouw rol als werkgever is bepalend voor het werkgeluk van je werknemer. Maar hoe ver ga je hierin en tegen welke prijs? Waar stopt jouw verantwoordelijkheid in de zorg van je personeel? 

Een betrokken werkgever in goede en slechte tijden

Ben je een werkgever die zo optimaal mogelijk zorgt voor zijn medewerkers? Die zorgt dat zijn medewerkers op hun plek zitten en zich betrokken voelen bij de organisatie? Maar niet alleen in ‘goede tijden’ ben je een goede baas. Ook als ze uitvallen door ziekte ben je betrokken bij je medewerkers en als het tijdelijk niet zo goed gaat. En ze dus minder of niet functioneren op de werkvloer. Die betrokkenheid toon je niet alleen vanuit de wettelijke zorgplicht die je hebt als werkgever, maar ook vanuit eigen normen en waarden.

Kosten van een zieke werknemer

Hoe ver ga je in de zorg voor je werknemer, tegen welke kosten? Ben je je bewust van deze kosten? Ontevredenheid van jouw werknemers, op het eerste gezicht een klein probleem, kost de onderneming veel tijd en geld. Maar dat niet alleen; het gaat uiteindelijk ook ten koste van de gezondheid en vitaliteit van je medewerker. Het ervaren werkgeluk en werkplezier neemt beetje bij beetje af. Bij medewerkers die zich niet betrokken voelen bij het bedrijf en met hun collega’s, gaat minimaal vijf uur per week verloren aan verspilling, door surfen op internet en op social media. Tijd die bedoeld is voor de uitvoering van taken.

Stel je voor dat een niet-betrokken werknemer, dus 12,5% van de werktijd niet productief is voor jouw bedrijf. Dit kost al snel € 5.600,- per jaar. Tel daar nog de langdurige uitval van zieke medewerkers bij op. Een langdurig zieke werknemer kost ruim anderhalf keer meer dan de meeste werkgevers verwachten, namelijk gemiddeld € 250,- per dag in plaats van €143 (volgens berekeningen van TNO). En dat terwijl werkgevers wettelijk verplicht zijn om minimaal 70% van het loon gedurende 104 weken door te betalen.

 

Als werkgever krijg je daarnaast ook te maken met indirecte kosten. Denk aan vervangend personeel, de inzet van arbodienstverlening, en begeleiding en re-integratie van de zieke medewerker. Als deze kosten worden meegenomen, dan kunnen de kosten van ziekteverzuim verder oplopen naar ruim € 410,- per dag. Kun je dit opbrengen of brengen deze kosten de bedrijfscontinuïteit in gevaar?

Onderken de wensen en behoeften van werknemers anno 2023

Voorkom torenhoge kosten aan niet-gemotiveerd en uitgevallen personeel, door de volgende trends in loopbaanwensen te onderkennen:

  • Het belang van en goede balans tussen werk en privé neemt nog steeds toe
  • Mensen hechten steeds meer belang aan ontplooiing, zingeving, gelijkwaardigheid en plezier in hun werk
  • ‘Het nieuwe werken’, een slimme combinatie van werk, zorg, huishouden en leren, vraagt om een andere manier van kijken naar de verhouding werkgever-werknemer
  • Vrijheid en autonomie zijn niet alleen belangrijke waarden voor ZZP’ers en flexwerkers, maar ook voor medewerkers in loondienst

Vraag vroegtijdig naar de drijfveren, ambities en behoeften van je medewerkers. Geef aandacht aan de loopbaanwensen van je medewerkers. Of praat over wat er thuis speelt. Misschien is iemand mantelzorger of heeft zorg voor de kinderen. Dan kan flexibiliteit helpen. Praat over wat er speelt op de werkvloer. Door oprechte aandacht te geven aan de kleine oneffenheden en te leren om te gaan met de uitdagingen, klein en groot, in het leven en te gaan voor de eigen droom of passie.

Want medewerkers die werk doen vanuit hun missie of passie zijn meer betrokken, gemotiveerder en ervaren minder stress en meer vrijheid. Hierdoor stijgt de medewerkerstevredenheid én daarmee hun productiviteit. Teams die zich daarop focussen blijken zelfs 12,5% productiever te zijn! Gesprekken met een coach zijn nog effectiever als de werknemer in kwestie nog niet is uitgevallen. Preventie is ook hier een toverwoord. Door coachgesprekken met medewerkers in een vroeg stadium te voeren, zijn uiteindelijk minder gesprekken nodig en kan ziekteverzuim voorkomen worden. Dat bespaart veel geld en getuigt ook nog van goed werkgeverschap.

Wat kunnen de coachgesprekken uw onderneming en uw medewerkers opleveren?

Door de coachgesprekken kan de medewerker leren om te leven met alle tegenslagen of minder leuke dingen in zijn/haar leven. Bewust genieten van wat er wel is en dan ook van de kleine dingen waaraan je anders voorbij loopt. Misschien moet hij vaker nee zeggen. Maar natuurlijk kan er als uitkomst van de gesprekken komen, dat het beter is als de medewerker gaat voor zijn passie. Zelfs als dat betekent dat dat bij een ander bedrijf is. De gesprekken kunnen ook inzicht geven in een gewenste wisseling van baan of kleine aanpassingen waardoor het werk weer leuker wordt of de sfeer verbetert. Het is samen zoeken naar mogelijkheden. Je kunt niet altijd voorkomen dat de beste medewerkers vertrekken, maar echte aandacht voor loopbaanwensen en ontplooiingswensen kan veel doen. En het verschil maken.

Heeft jouw onderneming een plan om medewerkers in hun kracht te laten werken en ze betrokken te houden? Als je antwoord nee is: “ik help hier graag bij.”